Home My Profile Introduction List of All Topics Devotional Songs Stotras in English

Panchanga 2016/2017 List of Festivals All Devi Stotras Contact Me Thanks

August 31, 2010

Lord Krishna's Cradle and Feet in Rangoli/ಕೃಷ್ಣನ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಪಾದದ ರಂಗೋಲಿ"ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು"
ಓದುಗರೊಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಹಾಗು ಪಾದ ರಂಗೋಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು online ಹುಡುಕಿದಾಗ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇವುಗಳ link ಗಳನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

http://www.ikolam.com

http://mykolam.blogspot.com/2009/08/krishnas-cradle.html

http://simpleindianfood.blogspot.com/2008/08/ganesh-chaturthi-naivedyam.html

http://theyumblog.wordpress.com/2007/09/04/krishnas-feet-for-srijayanthi/

http://sukanya-keralaiyer.blogspot.com/2008/08/gokulashtami-and-appams.html


August 29, 2010

Sankata Nashana Ganesha Stotram in Kannada/ Ganesha Dwadashanama /ಸಂಕಟ ನಾಶನ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ/ಗಣೇಶ ದ್ವಾದಶನಾಮಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ೧೨ ನಾಮಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗಣೇಶ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಓಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಮ್‌
ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಆಯುಶ್ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ 1

ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ
ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಥಕಮ್‌ 2

ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೇವ ಚ
ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಷ್ಟಮಮ್‌ 3

ನವಮಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಂ ಚ ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಮ್‌
ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ತು ಗಜಾನನಮ್‌ 4

ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ
ನ ಚ ವಿಘ್ನಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಕರಃ ಪ್ರಭೋ 5

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧರ್ನಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಧನಮ್‌
ಪುತ್ರಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್‌ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಗತಿಮ್‌ 6

ಜಪೇದ್ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಷಡ್ಭಿರ್ಮಾಸೈಃ ಫಲಂ ಲಭೇತ್‌
ಸಂವತ್ಸರೇಣ ಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ 7

ಅಷ್ಟೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಲಿಖಿತ್ವಾಯಃ ಸಮರ್ಪಯೇತ್‌
ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವೇತ್‌ಸರ್ವಾ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ 8

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಾರದ ಪುರಾಣೆ ಸಂಕಟ ನಾಶನಂ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ


1.Audio Link by Shruti Sadolikar [song 1]

2.Audio Link by Sikkil Gurucharan [song 7]

3.Audio Link by a group [song 4]

4.Audio Link by another artist

August 18, 2010

Ashtadala Padma Rangoli / ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮ ರಂಗೋಲಿ

ಓದುಗರೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮ ರಂಗೋಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ರ. ಅಷ್ಟ - ೮, ದಳ - petal, ಪದ್ಮ - ಕಮಲ.[Lotus with 8 petals] ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆಸಿನವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ರತ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲು ಈ ರಂಗೋಲಿ ಬರೆದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇವರರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೀವಿ.ಈ ರಂಗೋಲಿ ಬರೆಯಲು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


1.Draw 5 lines of dots with 3, 5, 5, 5, 3 dots respectively.[Pic1]
2.Draw 4 black lines within the inside 3X3 dots.[Pic2]
3.Draw 2 green lines in L shape from the tip of the 4 black lines.[Pic3]
4.Draw 2 red lines in V shape connecting the green and black lines.[Pic4]
5.Draw circles around the 4 remaining dots.[Pic5]
6. Color the rangoli as you wish.[Pic6]

August 14, 2010

PoojaVidhana reaches a Milestone - 100000 Visits!!ಈ ದಿನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಪೂಜಾವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು ೫೦,೦೦೦ ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೧ ಲಕ್ಷ ಸಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗು ಸಂತೋಷ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಓದುಗರೇ ಕಾರಣ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಹಂತ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.


"ಪೂಜಾವಿಧಾನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!!"

ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದೆವರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತೀನಿ.ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ , ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು:)

Blog Statistics:

110 Published posts
65 Kannada Stotras with audio links
25 festivals & Vratas details
1,00,098 Total Hits
50150 Unique Visitors
Lots of comments and appreciation :)

Thanks a lot for all your appreciation and support!!

August 2, 2010

Surya Pratah Smarana Stotra / ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕೆಳಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


1.Audio Link by Ravindra Sathe[song 6]

2.Audio Link by Shubha Mudgal[song 2]
Blog Widget by LinkWithin