Home My Profile Introduction List of All Topics Devotional Songs Stotras in English

Panchanga 2016/2017 List of Festivals All Devi Stotras Contact Me Thanks

March 25, 2010

Durga Kavacham / ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಕವಚಮ್

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ
ಶ್ರೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕವಚಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್
ಪಠಿತ್ವಾ ಪಾಠಯಿತ್ವಾ ಚ ನರೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಸಂಕಟಾತ್ ೧

ಅಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕವಚಂ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಮಂತ್ರಂ ಚ ಯೋ ಜಪೇತ್
ಸ ನಾಪ್ನೋತಿ ಫಲಂ ತಸ್ಯ ಪರಂ ಚ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ ೨

ಉಮಾದೇವೀ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟೇ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ
ಚಕ್ಷುಷೀ ಖೇಚರೀ ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ಚತ್ವರವಾಸಿನೀ ೩

ಸುಗಂಧಾ ನಾಸಿಕೇ ಪಾತು ವದನಂ ಸರ್ವಧಾರಿಣೀ
ಜಿಹ್ವಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕಾದೇವೀ ಗ್ರೀವಾಂ ಸೌಭದ್ರಿಕಾ ತಥಾ ೪

ಅಶೋಕವಾಸಿನೀ ಚೇತೋ ದ್ವೌ ಬಾಹೂ ವಜ್ರಧಾರಿಣೀ
ಹೃದಯಂ ಲಲಿತಾದೇವೀ ಉದರಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ ೫

ಕಟಿಂ ಭಗವತೀ ದೇವೀ ದ್ವಾವೂರೂ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ
ಮಹಾಬಲಾ ಚ ಜಂಘೇ ದ್ವೇ ಪಾದೌ ಭೂತಲವಾಸಿನೀ ೬

ಏವಂ ಸ್ಥಿತಾಸಿ ದೇವಿ ತ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಿಕಾ
ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಸರ್ವಗಾತ್ರೇಷು ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ೭

ಇತಿ ದುರ್ಗಾ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್


1.Audio Link by Bombay Sisters

2.Audio Link by Syama

3.Audio Link by Sulamangala sisters

4.Audio link by T.S. Sastry

March 20, 2010

Ramashtakam / Ramachandrashtakam / ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ

ರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅಷ್ಟಕ ಕೆಳಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕ ಎಂದೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

1. Audio Link by N.S.Prakash Rao

2. Audio link by Bombay Sisters below


March 15, 2010

Happy Yugadi 2010 / ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

(Photo Source : istockphoto)

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ.
ನನ್ನ NRI ಪಂಚಾಂಗ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಪಂಚಾಂಗ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೀನಿ.

ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತಸ ತರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತೀನಿ :)

Related Link:

March 13, 2010

Sri Suktam in Kannada / ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ

ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ.
ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ ಮಾಡಿ.
1. Audio Link by Challakere Brothers

2. Audio Link by Anantha Kulkarni (Album Link)

3. Audio Link by Thiagarajan (song7)

4. Audio Link by Shweta Pandit below
Blog Widget by LinkWithin