Home My Profile Introduction List of All Topics Devotional Songs Stotras in English

Panchanga 2016/2017 List of Festivals All Devi Stotras Contact Me Thanks

January 27, 2009

Shiva Panchakshara Stotram in kannada / ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ

ನ - ಮಃ - ಶಿ -ವಾ - ಯ - ಈ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ . ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸುಲಭ ಹಾಗು ಪ್ರಬಲವಾದ ಮಂತ್ರ. ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿ ಇದೆ (5 verse) ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವು ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ , ಅವನಿಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಠಣದಿಂದ ನಾವು ಸದಾ ಶಿವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೀವಿ. ಇದು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿಚರಿತ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ.ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ1.AudioLink by M.S.Subbalaksmi[song2]

2.AudioLink - by Usha Seturaman [song 10]

3.AudioLink- by Pt. Jasraj[song 5]

Related Link:

No comments:

Post a Comment

Thank you for your valuable comments. I will try to reply back as soon as possible.

Blog Widget by LinkWithin