Home My Profile Introduction List of All Topics Devotional Songs Stotras in English

Panchanga 2016/2017 List of Festivals All Devi Stotras Contact Me Thanks

October 29, 2008

Deepavali / Diwali / ದೀಪಾವಳಿಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು


ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಮಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಿನಿ :)

No comments:

Post a Comment

Thank you for your valuable comments. I will try to reply back as soon as possible.

Blog Widget by LinkWithin