Home My Profile Introduction List of All Topics Devotional Songs Stotras in English

Panchanga 2016/2017 List of Festivals All Devi Stotras Contact Me Thanks

August 11, 2013

Subrahmanya Shodashanama Stotram in Kannada / ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪ್ರಣಾಮ್ಯಹಂ ಸರ್ವಘ್ಯಂ ಸರ್ವಗಂಸದಾ |
ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೇನಾಮಷೋಡಶಂ || ೧||

ಪ್ರಥಮೋಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಾ ದ್ವಿತೀಯೋ ಸ್ಕಂದ ಏವಚ |
ಅಗ್ನಿಭೂಶ್ಚ ತೃತೀಯಸ್ಯಾತ್ ಬಾಹುಳೇಯಶ್ ಚತುರ್ಥಕಃ || ೨||

ಗಾಂಗೇಯಃ ಪಂಚಮೋವಿದ್ಯಾತ್ ಷಷ್ಠಃ ಶರವಣೋತ್ಭವಃ |
ಸಪ್ತಮಃ ಕರ್ತಿಕೇಯಃಸ್ಯಾತ್ ಕುಮರಸ್ಯಾದಥಾಷ್ಟಕಃ || ೩||

ನವಮಃ ಷಣ್ಮುಖಶ್ಚೈವ ದಶಮಃ ಕುಕ್ಕುಟದ್ವಜಃ |
ಏಕಾದಶಃ ಶಕ್ತಿಧರೋ ಗುಹೋ ದ್ವಾದಶ ಏವಚ || ೪||

ತ್ರಯೋದಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಷಾಣ್ಮಾತುರ ಚತುರ್ದಶಃ |
ಕ್ರೌಂಚಭಿತ್ ಪಂಚದಶಕಃ ಷೋಡಶಃ ಶಿಖಿವಾಹನಃ || ೫||

ಏತತ್ ಷೋಡಶನಾಮಾನಿ ಜಪೇತ್ ಸಮ್ಯಕ್ಸದಾದರಂ |
ವಿವಾಹೇದುರ್ಗಮೇ ಮಾರ್ಗೇ ದುರ್ಜಯೇ ಚ ತಥೈವಚ || ೬||

ಕವಿತ್ವೇಚ ಮಹಾಶಸ್ತ್ರೇ ವಿಘ್ಯಾನಾರ್ಥೀ ಫಲಂಲಭೇತ್ |
ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇಕನ್ಯಾ ಜಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಜಯಂ || ೭||

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಪುತ್ರಲಾಭಶ್ಚ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಂ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ವಶ್ಯಶ್ಚ ಧನಧಾನ್ಯ ಸುಖಾವಹಂ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷೋಡಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ||


1.Audio link by T.S.Aswini Sastry


3 comments:

 1. very nice, informative and educative blog, shree! congrats. keep up the good work. i have recommended this blog to my dtr-i-l in USA as she needs guidance to conduct the festivals. i am sure it is benefiting so many living far away and deprived of elders' guidance.
  by the way, learnt about this blog from ur Ps-i-l who happened to visit us on ganesha habba! :)

  love n best wishes.

  ReplyDelete
 2. can you translate this blog in English, actually i love to read traditional blogs.
  so, if you translate it....

  ReplyDelete
 3. Thank you for uploading stotras in kannada, it is so helpful,when i read them in kannada,i can pronounce really good, appreciated. And is there any audio in kannada for all these stotras,i would like to listen and learn.
  namaskaragalu.
  Geetha

  ReplyDelete

Thank you for your valuable comments. I will try to reply back as soon as possible.

Blog Widget by LinkWithin