Home My Profile Introduction List of All Topics Devotional Songs Stotras in English

Panchanga 2016/2017 List of Festivals All Devi Stotras Contact Me Thanks

May 23, 2008

Saraswati Stotra in Kannada / ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರ (ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ರಚನೆ)

Popular Saraswathi Shlokas in kannada

ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ಲೋಕ - 1
ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮ ರೂಪಿಣಿ
ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಶ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ
------------------------------------------------------------------

ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ಲೋಕ - 2

ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರಧವಲಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ
ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತಶಂಕರಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಸ್ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ
ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪ

------------------------------------------------------------------
ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರ


ಮೇಲಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳೂ ಕೆಳಗಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರದ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಳಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ ಮಾಡಿ.
1.Audio Link - by Sulamangala Sisters

2.Audio Link - by Jayasree & Syama

3.Audio Link by Mambalam Sisters

4.Audio Link - by Vijaya Subramaniam below (only few verses)
Related Links:

May 11, 2008

Ganesha Pancharatna in Kannada / ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ


ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಕಲಿಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬಹುದು. ನಾನೂ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಲಿತದ್ದು :) ಇದು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿಚರಿತ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದನ್ನು M.S.Subbalakshmi ಅವರು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಪಂಚರತ್ನದ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ (audio) ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು.1.Audio Link - M.S.Subbalakshmi ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.2.AudioLink - Sawani Shinde ಅವರು ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದನ್ನು kannadaaudio.com ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.

May 1, 2008

Contact me

PLEASE READ BEFORE MESSAGING:Right now I am busier than before. I don't have a lot of free time on hands. So I will not be able to respond to your messages immediately. Please bear with me. Also if I do not reply back to you, most likely I don't have the information you requested for.

If you have any requests, suggestions or comments, you can write a comment in the blog itself. You can leave your question as a comment to this post. I will try my best to reply as soon as possible.

Please Note: I am not an astrologer, I don't have knowledge about stars and horoscope. Please don't ask me horoscope related questions. I cannot answer them.


Blog Widget by LinkWithin